Registeren voor webshop van Wageningen Livestock Research

Bij Wageningen Livestock Research kunt u via de webshop verschillende producten bestellen. Dit zijn KWIN Veehouderij, Handboeken van de diverse sectoren en het Biggenprijzenschema.
Voor een aantal producten kunt u zich abonneren op de digitale versie. Dit zijn doorlopende abonnementen die jaarlijks worden gefactureerd, totdat u zich weer afmeldt. Daarnaast kunt u hardcopies bestellen van KWIN-V of de handboeken. Deze worden u toegestuurd met bijgaande factuur.

Nadat u zich geregistreerd hebt, kunt u met uw inloggegevens producten bestellen en vrijwel direct gebruik maken van de digitale versies. De bestelde boeken worden u binnen enkele dagen toegezonden.
Veehouders die zich registreren, krijgen korting op een aantal producten. Daarvoor dient u wel uw 9-cijferig BRS-nummer in te vullen (dus niet uw UBN-nummer, maar het nummer voor correspondentie over mest!).

Informatie over de inhoud en prijs van producten staat bij het betreffende product.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Izak Vermeij, izak.vermeij@wur.nl, +31 (0)317-480 483 of +31 (0)317-480 132.

Uw account

Accountgegevens
Persoonlijke gegevens
Aflevergegevens
Afwijkend factuuradres
Overige informatie
Algemene voorwaarden