KWIN Glastuinbouw (pdf) 2019

KWIN Glastuinbouw 2019 (pdf). Kwantitatieve Informatie (KWIN) voor de Glastuinbouw is een regelmatig verschijnende periodiek met actuele informatie over onder meer productie, prijzen van producten en productiemiddelen. Voor teeltplannen en investeringsplannen economische cijfers, de saldobegrotingen met daarin de opbrengsten en teelt gebonden kosten opgenomen.
De opgenomen informatie in dit boekwerk is in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor glastuinbouwbedrijven door de tuinder zelf of samen met voorlichtings- en adviesinstellingen. Daarnaast is de informatie ook van belang voor diegene die direct of indirect bij de glastuinbouw betrokken zijn, zoals toeleveranciers, boekhoudbureaus, banken en scholen.

De 26ste versie 2019 is een aangepaste versie ten opzichte van eerdere jaren. In dit exemplaar zijn opgenomen:
- Informatie over arealen, aantal bedrijven en bedrijfsgrootte voor de sector en de belangrijkste gewassen in Nederland en een inschatting voor de EU landen
- Inschatting van de productie van verschillende belangrijke teelten in Europa
- Investeringskosten van duurzame productie middelen DPM
- Begrotingen van het saldo en kostprijs per periode van de belangrijkste glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten
- CO₂ voetafdruk per teelt en de invloed van de verschillende productiemiddelen

KWIN Glastuinbouw (pdf) 2019

KWIN Glastuinbouw (pdf) 2019
KWIN Glastuinbouw (pdf) 2019

Je bent op dit moment niet ingelogd.
Maak een account aan of log in om dit product te bestellen.